Healing – HVAD ER DET?

Ordet HEALING, kendes af de fleste, mens det der ligger i det, er kendt af de færreste. Jeg vil forsøge at beskrive hvad healing er, og hvordan den kan udføres.
Healing kan være mange ting og have mange former afhængigt af, hvilket perspektiv vi ser det fra.Hvis vi ser helt enkelt på healing, er den danske oversættelse af ordet ”at blive hel” At GØRE en anden hel bør være den intention enhver healende handling udføres med, hvad enten healingen handler om at heale jordkloden, dyr, planter, eller mennesker.

De fleste af os er naturlige healere, og nogen ved måske ikke helt, hvordan de gør – de gør det bare. I vores liv er der mange situationer, som man kunne sige var af healende karakter. Har du set dig selv i en af følgende situationer, har du helt sikkert spillet healerens rolle, nemlig at skabe harmoni, skabe liv og glæde og det at anvende kærlighed kreativt:

Har du trøstet et barn?
Har du givet nogen en et skulderklap?
Har du gjort noget for andre uden at tænke på dig selv?
Har du skabt vejen for noget smukt til glæde for andre?

Alt dette er healende handlinger, vi kunne også sige kærlige handlinger. Healing og kærlighedens kraft er to uadskillelige størrelser.

Vi kan sige, at vi alle er healere, også selv om de fleste healende handlinger i den forbindelse foregår uden, at man egentlig ved det, at det er healende handlinger, man udfører.
Der er stor forskel på, om man er en bevidst healer, som kender til avancerede teknikker lavet til specifikke formål, eller om du er den kærlige forældre, der drager omsorg for sine børn familie arbejdskolleger.
Forskellen er ikke, om den ene er bedre end den anden, for det er samme energi der anvendes, men den bevidste anvender, mere bevidst sine evner – og kraften er mere specificeret, på det der skal arbejdes med, og er derfor bedre. healing af smerter i knæ bevidste er altid stærkere og bedre end det ubevidste.

Store om/afhandlinger er skrevet, om kærlighedens natur. Og kærlighed er en så gennemgribende energi i vores eksistens, at den også bør nævnes her.

Kærlighedens Lov eller Loven om tiltrækning er et princip helt på højde med de naturlove, vi som mennesker, har formuleret og vedtaget. Netop kærligheds-energien er, specielt egnet i healings-arbejdet.

Kærligheds-energi er TILTRUKKET af natur – dette kan vi på flere måder;

Fysisk er det en tiltrækning, der virker helt ned på det atomiske niveau, og er det, der holder, bl.a. atomer, sammen. Ansamlinger af atomer, er molekyler, og ansamlinger af dette kan blive til celler, som danner f.eks. menneskeligt væv. Væv danner organer, organer danner organsystemer, og dette danner den fysiske krop. Kærlighed er den sammenhængende kraft, som gør at vore celler i kroppen udgør én helhed. Kærlighed stopper ikke her, men kan skabe sammenhæng mellem celle kroppe.
Følelsesmæssigt, kommer den altså til udtryk som kærlighed og alle de under- og over opdelinger vi kan inddele kærlighed i.
På tankeniveau kommer kærlighed til udtryk som visdom. Visdom kan i den sammenhæng defineres som: ”viden vundet gennem erfaring og motiveret af kærlighed”. Så kærlighedens rolle, i den proces, det er at gøre hel, er fuldstændig uvurderlig.
Kærligheden kan tiltrække den energi, der skal til for at hele en given tilstand.
Kærlighed er kraften, der bruges, når der heales.

Hvad healer kærligheden så?
Vi har strejfet overfladen af en vigtig del i healingen, nemlig kærligheden.
Da kærligheden bruges på ”noget”, er det også vigtigt for os at vide lidt en del om dette.
Dette ”noget”, vi udfører healing på, er af stof eller materie, hvad enten det er fysisk, følelsesmæssigt, eller mentalt stof.
I virkeligheden er der ikke stof i den almindelige betydning, som vi har af stof som noget solidt, fysisk og håndgribeligt også kantemekanikken, som bl.a. er en metode til at beskrive naturen i dag, og den Tidløse Visdom, som er den primære kilde til videnskaben om healing, er begge bølger af energi.
Kantemekanikken siger os, at stof og energi, grundlæggende er samme størrelse, og at denne stof energi har bølgenatur.
Denne stof energi kan være bundet i mønstre og få en fast stoflig karakter eller være fri og derved få en mere energi- eller strålingsagtig natur.
Lys og lyd er ligeledes svingninger / bølger, og det er kendt, at lys og lyd har bølge natur og dermed karakteriseret ved en frekvens.
Vi har altså at gøre med et univers, der består af bølger af energi og ikke andet.

Også universet er et hav af bølger, lys og lyd med forskellige frekvenser, holdt sammen af eller proppet på flaske ved Bevidsthed.
Bevidsthed eller kærlighed er den kraft, der holder større eller mindre dele af stof-energi sammen. Bevidstheden er både sammenhængs-kraft og form skaber. Bevidstheden bestemmer, hvilken form stof-energien vil få.

Healing er bevidsthedens manipulation af energien.
Vi har nu berørt to dele, der begge er vigtige for healing:

a) Kærligheds-aspektet, som kan siges at være synonym med bevidsthed.

b) Stof aspektet, som kan være synonym med aktiv intelligens.

Så mangler vi den tredje del, som er det primære aspekt, fordi det er kilden til de to andre.
Healingens fundament
Det primære aspekt er Viljes aspektet.
Vilje aspektet er den rene kilde til ”rå” livs energi, magt og kraft.

Dette 1. aspekt er årsags giveren, idet det er vilje aspektet, der, i begyndelsen af tid, projicerer sig ned i stof aspektet og aktiverer intelligensen i stoffet. Dette skaber en elektrisk aktivitet, som danner et magnetfelt, og det er dette magnetfelt, som er kærligheden eller bevidstheden.

Den førnævnte kompleksitet af stoffets energi kan derfor relateres til graden af bevidsthed. Jo mere kompleks en form, stoffets energi antager, jo større grad af bevidsthed.
Du kan sammenligne det med en elektromagnet. Her vokser magnetfeltet, der opstår, når man sender elektrisk strøm igennem, eksponentielt med antal vindinger af den strømførende tråd i spolen – en mere kompleks form.

Vi kan nu ridse de tre aspekter op, som er grundlæggende for enhver, der er søgende inden for kunsten at heale:

1. Livskraft –Vilje – Faderen
2. Bevidsthed – kærlighed – Sønnen
3. Stof – Intelligent Aktivitet – Moderen

Vi kan også se på 3 aspekter fra et andet niveau, eller vi kunne kalde det en genspejling af de tre i:

1. aspekt – Ånden
2. aspekt – Sjælen
3. aspekt – Legemet
Sjælshealing
Sjælen trækker sin kraft fra Ånden og overfører den til legemet. Hvis der derfor findes sygdom, er det på grund af, at livsenergien/kraften fra Ånden er blokeret i Sjælen eller bevidstheden på den ene eller anden måde.

Det, healeren bør forsøge, er at finde årsagen til problemet og derefter dirigere energien til og igennem dette område. For at kunne dette, skal healeren kunne kontakte sin egen Sjæl, hvilket kan gøres gennem meditation f.eks.

En healer må undgå at anvende viljen til at heale med.
Viljen bør kun anvendes, idet sjælen kontaktes, og når denne kontakt er opnået, bør der være en blid tilstrømning af sjæle energi. Vilje energien vil i hænderne på en utrænet healer kunne skabe mere ondt end godt og bør derfor undgås, indtil man har nået et højt niveau som healer.

Dette kan virke meget restriktivt og måske afskrække nogen fra at gå til healing. Sandheden er, at man er nødt til at være forsigtig, for nok er energien, man arbejder med, subtil, men den er også yderst virksom og kan således også producere vidunderlige resultater.

Vi lærte, at alting er bølger af energi, af samme grund kan man ikke igangsætte en energi eller en bølge uden at den skaber krusninger i energi miljøet omkring den.

”Energi følger tanke”.

At energien følger tanken, kan synes som et enkelt og banalt udtryk, men hvis man rigtig kender betydningen af det, ligger der i virkeligheden en nøgle til stor personlig udvikling.

Overvej et øjeblik, hvad det betyder, at hvorhen man end retter sin tanke, der vil energien flyde hen.

Dette er også et begreb indenfor al healing, og effekten af healingen vil variere efter menneskets niveau af selv-realisering, koncentrationsevne og i høj grad af personens motivering.

Blot med den rette motivering kan alle heale. Der behøves ikke kendskab til teknikker
(selvom det naturligvis forbedrer healeren) du kan til hver en tid med en kærlig tanke sende energi derhen, hvor du ser eller mærker, at der er behov for den.

Virkning
Som healer er dette emne af største betydning. Hvis man vælger at arbejde udelukkende med symptomet eller virkningen, da vil man kunne blive ved og ved og aldrig blive færdig. Hvis man ikke har fat i årsagen eller kilden til problemet, da vil virkningen blive ved at manifestere sig gang på gang. En stor del af den moderne medicins begrænsning ligger her.
I og med at alting er energi og bølger, har en fysisk manifesteret virkning altid en energimæssig eller bevidsthedsmæssig årsag:

Vores fysiske kroppe er altså kun til, fordi de opretholdes af bagvedliggende niveauer af energi, der vitaliserer og styrer det fysiske legeme, bl.a. gennem celledelingen.
Disse forskellige ”vitalitets-niveauer” er årsagsgiverne, og dermed er det altid dem, der arbejdes med i de fleste healings former.
Langt størstedelen af menneskelige sygdomme har årsag i verdenen af følelser, fordi det er der, vores fokusering, som helhed, ligger. Det betyder, at vi for størsteparten lader os styre, bevidst eller ubevidst af vores følelser. En blokering i denne energi, skaber en blokering i vitalitetsniveauerne, og da det er dem, der betinger det fysiske legeme, så vil det manifestere sig som sygdom i kroppen.
Set på det på den måde giver det ikke mening, kun at arbejde med kroppen og symptomerne – til gengæld give det mening at arbejde fra og på så mange niveauer samtidig som muligt. Dette kan gøres, hvis healeren vil sætte sig ind i grundlæggende anatomi, fysiologi, sygdomslære og i høj grad også studere psykologi, således at der er kendskab til terapeutiske spørge teknikker og metoder. Dette er vigtigt for at kunne finde ind til årsagen af problemet/udfordringen. Da det, på trods af stor viden, alligevel ikke altid er til at finde en årsag, må healeren udvikle sin intuition og anvende den aktivt i arbejdet. Intuitionen udvikles sammen med kontakten med Sjælen og er det vigtigste værktøj for healeren.

Tak fordi du læste vores artikkel
Krystal & HealerHuset

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *